Haags Warmte Initiatief


Bestaande woningbouw op stadswarmte

De gemeente Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. De bestaande gebouwenvoorraad moet daar met een CO2-reductie van 40% een belangrijke bijdrage aan leveren. Dat kan onder andere door aansluiting op een duurzaam warmtenet in combinatie met het verbeteren van de schilisolatie. Een breed opgezet onderzoek moet de haalbaarheid van dit perspectief aantonen.

In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft biq tal van representatieve woningcomplexen in Den Haag ZuidWest, de Schilderswijk en Mariahoeve onder de loep genomen. Voor elk complex is gezocht naar een rendabel isolatiepakket, zijn kosten geraamd en is de energiebesparing in kaart gebracht. Tegelijk is onderzocht welk van deze ingrepen een grote bijdrage kunnen leveren op de beeldkwaliteit. Voor ieder onderzocht complex zijn in korte tijd ontwerpen en visualisaties gemaakt passend bij de ingreep.

De resultaten van de casestudies worden opgeschaald naar wijkniveau, zodat inzicht ontstaat in de potentiƫle omvang en exploitatie van het warmtenet.

 

 

OPDRACHTGEVER
Gemeente Den Haag

IN SAMENWERKING MET
Lenva, Over Morgen, Fakton

IN DIENST VAN
biq architecten bv, Rotterdam

JAARTAL
2014-2015

WERKZAAMHEDEN
OND
Onderzoek en diverse architectonisch ontwerpen
Artist impressions