Pleinweg


Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad

De gemeente Rotterdam zet vol in haar zuidoever. Doel is onder andere een groen energielabel voor 10.000 reeds bestaande woningen. Zeker in de vooroorlogse voorraad is dat geen makkelijke opgave. Het bezit is versnipperd, de financiële armslag van eigenaren vaak beperkt.

De gemeente wil Verenigingen van Eigenaren in vooroorlogse complexen met aansprekende voorbeelden stimuleren om werk te maken van energiebesparing. Aan de hand van een aantal concrete cases aan de Pleinweg is onderzocht op welke manier de gestapelde woningbouw uit deze periode op een efficiënte manier te verduurzamen is. Om een reëel beeld te krijgen van de bouwkundige en installatietechnische staat zijn een tiental woningen bezocht.

Voor elk woningtype zijn de kosten en opbrengsten van elke relevante maatregel inzichtelijk gemaakt. De opbrengsten in de vorm van de energiebesparing volgen uit een berekening met gecertificeerde EPA-W-software. Per woningtype zijn communicatiebladen gemaakt met rendabele verduurzamingspakketten. Huiseigenaren kunnen op een voor hun heldere wijze de investering, besparing en terugverdientijd aflezen.

De bebouwing aan weerszijden van Pleinweg bestaat hoofdzakelijk uit langgerekte, homogene bouwblokken in de kenmerkende baksteenarchitectuur van de jaren 30. Verschillen in onderhoud, al naar gelang de eigendomssituatie tekenen zich duidelijk af. Gezien de verschillen in eigendomsituatie is het onwaarschijnlijk dat de gevels op de schaal van het blok aangepakt zullen worden. Daarom gaan we uit van gevelherstel, maar dan wel op een manier die recht doet aan de oorspronkelijke architectuur. Kunststof kozijnen en  metselwerkreparaties zijn gegeven, het voegwerk van die reparaties kunnen we bijvoorbeeld wel vervangen. Ook met het reinigen en hydrofoberen van de gevels zijn goede resultaten te behalen.
De winkels spelen een belangrijke rol in de verrommeling van het gevelbeeld. Met lichtbakken in felle kleuren met verschillende afmetingen en posities, dichtgeplakte bovenlichten en rommelige étalages trekken de winkelruimten zich weinig aan van de architectuur van de bovengelegen woningen. Hier is verbetering mogelijk door inkadering van de bedrijfsuitingen.

 

 

OPDRACHTGEVER
Gemeente Rotterdam

IN DIENST VAN
biq architecten bv, Rotterdam

JAARTAL
2014-2015

WERKZAAMHEDEN
OND
Bouwkundige opname
Onderzoek en diverse architectonisch ontwerpen
Energieprestatieberekeningen in Vabi EPA
Ontwikkelen van presentatie-/communicatiemateriaal