KAW architecten


De projecten gepresenteerd op deze website zijn tot stand gekomen in samenwerking met collega’s en in dienst bij architectenbureaus. In de rechter onderhoek van iedere projectpagina is toegelicht in welke fasen van het bouwproces en aan welke onderdelen ik een bijdrage geleverd heb. Voor project gerelateerde vragen verwijs ik u naar KAW architecten en adviseurs.

 

KAW architecten en adviseurs

Pelgrimsstraat 1
3029 BH Rotterdam

t   +31 (0)88 529 00 00
e   info@kaw.nl
www.kaw.nl